HAARTRANSPLANTATIE

HAIRTRANSPLANT & COSMETICS

is een uniek centrum in België dat op een uiterst professionele wijze mannen en vrouwen adviseert en behandelt bij haaruitval en kaalhoofdigheid en dit tegen betaalbare prijzen.

In het centrum zijn enkel artsen werkzaam die een opleiding genoten bij vooraanstaande buitenlandse deskundigen in dit vakgebied.

Tijdens een eerste –vrijblijvende- consultatie gaat de arts de oorzaken na van de haaruitval en overloopt samen met de patiënt de verschillende behandelingsmogelijkheden. Zo nodig wordt de huisarts en/ of een huidspecialist betrokken. Indien een haartransplantatie is aangewezen kan de patiënt in dit centrum terecht voor de bijna pijnloze en geavanceerde FUE- techniek die leidt tot zeer goede esthetische resultaten. Deze techniek bestaat uit het transplanteren van individuele haarfollikels naar de kale zones. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een gespecialiseerd precisie-instrumentarium. Na de operatie worden er bij deze techniek zelden of nooit problemen van pijn, infectie of grote littekens gesignaleerd.  Meestal volstaan 1 tot 3 behandeldagen afhankelijk van de graad van kaalhoofdigheid en de oorzaak ervan. Zo kan bijvoorbeeld een litteken tengevolge van een vroegere ingreep of een brandwonde in een halve behandeldag gecorrigeerd worden.  De hele procedure met inbegrip van de eerste consultatie, de ingreep  en de controle raadplegingen gebeurt uitsluitend door artsen.

Het centrum streeft een grote flexibiliteit na in de planning van een operatie.   Zo zijn ingrepen op weekends  en feestdagen perfect mogelijk en dit zonder meerprijs.

KWALITEITSGARANTIES

De artsen

 • de hoofdgeneesheer genoot een opleiding bij vooraanstaande  deskundigen uit het buitenland (Dr. R. Jones  uit Canada en Dr. D. Ilter  uit Zweden)
 • transplanteren haarfollikels uitsluitend  op basis van de FUE  (Follicular Unit Extraction)- methodiek zodat zij die techniek  optimaal beheersen
 • zijn erkend door de Orde van de Geneesheren in België
 • nemen deel  aan wetenschappelijke congressen en houden de vakliteratuur inzake haartransplantatie nauwgezet bij 
 • voeren de hele procedure zelf uit (intake, ingreep, opvolging)
 • doen aan wetenschappelijk onderzoek
 • houden van elke patiënt een medisch dossier bij
 • streven naar een open communicatie met de behandelende geneesheren (huisarts,dermatoloog)

DE INGREEP

Pre-operatieve fase

 • de indicatie voor haartransplantatie wordt door de artsen gesteld eventueel na dermatologisch advies. Indien nodig wordt overleg gepleegd met de huisarts 
 • elke patiënt krijgt systematisch medische vragenlijsten opgestuurd en tevens duidelijke pre-operatieve richtlijnen
 • labo-onderzoek is vereist met als minimale bepaling de dosage van antistoffen tegen Hepatitis B, C en Aids (HIV)
 • densitometrie van donor- en receptorgebied gebeuren door middel van een microscoop die 30 keer vergroot
 • het receptorgebied wordt in  nauw overleg met de patiënt gedefinieerd en esthetisch omschreven
 • er gebeurt een zo precies mogelijke  bepaling van de oppervlakte van het receptorgebied
 • duidelijke afspraken over de beoogde densiteit in het receptorgebied
 • digitale fotografie van de toestand voor de ingreep
 • informed consent document wordt voorgelezen en toegelicht. Aanvullingen door patiënten worden zorgvuldig genoteerd.

OPERATIE ZELF

 • gebeurt integraal door artsen (inclusief implanteren)
 • een gespecialiseerde microscoop wordt gebruikt om greffes (grafts)  te splitsen en de kwaliteit van greffes (grafts) te evalueren
 • extractie gebeurt met punches (precisie-minihandboren) met een diameter van max. 1mm en van verschillende scherptes in functie van het huidtype
 • ultrafijne pincetten worden gebruikt voor implantatie
 • het gebruikte materiaal wordt meermaals per dag gesteriliseerd
 • gebruik van een koudlicht-operatielamp
 • blade cutter laat toe implantatieopeningen (slits) van verschillende diameter te maken
 • implantatie gebeurt volgens de laterale slit techniek teneinde de gewenste implantatiehoek te bereiken
 • greffes worden ingeplant de dag van de extractie
 • pre-operatieve analyse van de bereikte densiteit onder een factor 6 vergroting

POST-OPERATIEVE FASE

 • duidelijke post-operatieve richtlijnen worden meegegeven die tevens uitvoerig mondeling met de patiënt worden besproken
 • digitale fotografie van donor- en receptorgebied
 • artsen zijn 24u/24u beschikbaar
 • het voorschrijven van een antibioticum, pijnstiller en steroid is gebaseerd op evidence based richtlijnen