" " " "
top of page
Ooglidcorrecties

CORRECTION DES PAUPIÈRES OU BLÉPHAROPLASTIE

DANS QUELS CAS CONVIENT-IL DE FAIRE UNE CORRECTION DES PAUPIÈRES ?

Nos paupières sont très sensibles à la gravité et les paupières présentant trop de tissus, ou dont les tissus sont affaissés, nous font souvent paraître plus vieux et fatigués, sans compter qu'elles peuvent limiter la vision. Un médecin peut enlever l'excès de peau et de tissu adipeux des paupières supérieures et inférieures. La chirurgie des paupières, ou blépharoplastie, vous permet de retrouver un regard frais d'une manière relativement simple.

PREMIÈRE CONSULTATION POUR UNE BLÉPHAROPLASTIE

Lors de votre première consultation, nous vérifierons si la cause du vieillissement de votre regard provient bien de vos paupières. En effet, il arrive que le problème ne soit pas dû à la paupière supérieure, mais à des sourcils qui descendent trop bas. Comme il convient toujours de traiter l'origine du problème, il faudra donc plutôt envisager un lifting des sourcils si tel est le cas. Par ailleurs, nous aborderons également vos antécédents médicaux au cours de cette première consultation. Si vous présentez des anomalies au niveau des yeux, de la glande thyroïde, du sphincter oculaire ou du canal lacrymal, vous devez en informer votre médecin. 

CAUSES DES PAUPIÈRES TOMBANTES ET DES POCHES

La toute première cause des paupières tombantes et des poches sous les yeux est le processus naturel de vieillissement. C'est ainsi que, tôt ou tard, tout le monde est confronté à ce phénomène. Cependant, le tabac, l'alcool et le soleil peuvent accélérer ce processus. Le vieillissement favorise la réduction des fibres élastiques du tissu conjonctif. Par conséquent, la peau perd sa fermeté et sa souplesse, ce qui entraîne une chute des paupières supérieures. Le tissu conjonctif qui maintient le tissu adipeux en place s'affaiblit également, ce qui fait gonfler la graisse et entraîne l'apparition des fameuses poches. La solution est la blépharoplastie. La chirurgie des paupières est une intervention très courante qui permet d'égayer et de rajeunir votre visage de manière relativement simple.

Vrouw op consultatie voor ooglidcorrectie
 • Wat is FUE ?
  FUE is de afkorting voor Follicular Unit Extraction. Dit is een haartransplantatietechniek waarbij de haarwortels (follicular unit of graft of greffe) elk afzonderlijk achteraan of zijwaarts van de hoofdhuid (de donorzone) worden uitgenomen (extraction) met behulp van een pons of holle boor (punch) en een voor een terug ingeplant op de kale of minder behaarde gedeelten van het hoofd (de receptorzone). Bij de FUE plus-techniek (in dit centrum toegepast) gebruikt men twee soorten punches in plaats van één om de beschadiging van de haarwortels te kunnen herleiden tot minder dan 5>#/p###.
 • Waarin onderscheidt FUE zich van de op heden meest gangbare haartransplantatietechniek, de zogenaamde stripmethode of FUT ( Follicular Unit Transplantation)?
  Bij de FUT of stripmethode wordt met behulp van een scalpel of operatiemes een reep huid achteraan het hoofd verwijderd (de donorzone). De huid wordt nadien terug gesloten met draad of nietjes en geneest onder de vorm van een lijnvormig of soms bandvormig litteken. Onder de microscoop worden de haarwortels uit de reep huid vrijgemaakt en nadien ingeplant op de kale of minder behaarde gedeelten van het hoofd (de receptorzone). Bij FUE wordt er geen scalpel of operatiemes gebruikt en wordt er geen reep hoofdhuid verwijderd en is er geen lijn of bandvormig litteken. Men verliest dus geen hoofdhuid.
 • Zijn er geen littekens bij FUE?
  De haarwortel (follicular unit of graft) wordt met de pons (punch) of holle boor uitgenomen en laat telkens een wondje na van circa 0,6 tot 1 mm. Deze wondjes genezen onder de vorm van een litteken. Gezien littekenweefsel steeds samentrekt, worden de wondjes veel kleiner dan de oorspronkelijke, maar het blijven zeer kleine witte puntvormige littekens. Men kan de haren tot op 0,5 cm scheren zonder dat deze littekentjes opvallen.
 • Bestaat een graft of follicular unit (FU) steeds uit 1 haarwortel? En is een haarwortel hetzelfde als een haar?
  Een graft of follicular unit (FU) bestaat grotendeels uit 1 tot 2 haarwortels. Maar er zijn ook grafts bestaande uit 3 en meerdere haarwortels. Dit hangt nauw samen met de zone waaruit de grafts worden uitgenomen (donorzone). Een transplantatie van 500 FU’s komt in de praktijk overeen met de transplantatie van 750 haren.
 • In de meeste gevallen is kaalheid te wijten aan DHT of dihydrotestosterone dat de haarwortels aantast. Is er geen risico dat getransplanteerde haarwortels ook door DHT worden aangetast?
  De donorzone is resistent aan DHT. Bij iemand met extreme kaalheid stelt men trouwens vast dat de behaarde zones achteraan of zijwaarts op de hoofdhuid blijven bestaan. Daarom worden precies deze zones als donorzone genomen.
 • Komt elke persoon met kaalheid in aanmerking voor een haartransplantatie?
  Neen. Veel hangt af van de oorzaak van het haarverlies. Zo zijn bv. bepaalde vormen van haarverlies tijdelijk en heeft in dat geval een haartransplantatie geen zin. Ook bepaalde ziekten vormen een tegenindicatie voor een haartransplantatie, zoals alopecia areata, trichotillomanie. De grootte van de receptorzone en de kwaliteit van de donorzone zijn andere belangrijke factoren. Ook de verwachtingen van de kandidaat zijn niet onbelangrijk. Al deze elementen kunnen enkel door een geneesheer worden beoordeeld. De ultieme eindbeslissing ligt bij de kandidaat. Bij onrealistische verwachtingen zal de geneesheer de kandidaat afraden om een haartransplantatie uit te voeren.
 • Is er bij FUE een microscoop nodig om de grafts te splitsen?
  De grafts die meer dan één haarwortel bevatten worden microscopisch gesplitst voor het implanteren in bepaalde zones zoals bv. de haarlijn. Voor sommige gebieden is het cosmetisch niet noodzakelijk om de grafts die meerdere haarwortels bevatten te splitsten.
 • Hoe worden de grafts ingeplant?
  De graft worden ingeplant volgens de slit methode. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een uiterst fijn mesje wat kleine (maximaal 1 mm) huidopeningen (slits) maakt zodat de transplantaten dicht bij elkaar ingezet kunnen worden. De grootte van de graft ( één of meerdere haarwortels) bepaalt de grootte van het mesje. Tijdens een ingreep worden huidopeningen van verschillende grootte gemaakt. Belangrijk is dat enkel intacte grafts (d.w.z. enkel grafts met haarwortel) worden ingeplant.
 • Hoe worden de grafts uitgehaald?
  De grafts worden uit de hoofdhuid gehaald via een kleine boor of punch. Belangrijk hierbij is dat de grafts intact worden geëxtraheerd. Dit betekent dat de haarwortel samen met het haar dienen te worden uitgenomen. Indien de haarwortel na extractie in de hoofdhuid blijft zitten spreekt men van transsectie. De haren die op die wijze worden uitgenomen, kunnen niet worden ingeplant. Er is namelijk tot op heden geen enkele wetenschappelijke grond om aan te nemen dat deze niet-intacte haren groeien. De bedoeling is dus dat enkel intacte haarwortels worden uitgenomen.
 • Welke verdoving wordt er gebruikt bij FUE?
  De FUE wordt uitgevoerd onder lokale anesthesie. De patiënt kan de ingreep dus bij volle bewustzijn volgen.
 • Wat gebeurt er met de geïmplanteerde haren?
  Onmiddellijk na de ingreep ontstaan er korstjes op de plaats waar de grafts werden ingeplant. Dit is eigen aan het genezingsproces. De nieuw geïmplanteerde haartjes zullen in de weken na de ingreep uitvallen. Deze uitval is een normale reactie die volgt op de implantatie. De haarwortel blijft echter aanwezig en zorgt voor nieuwe haargroei.
 • Hoeveel greffes worden er ingeplant per cm²?
  Bij een eerste ingreep gaat men meestal tot 30 à 50 greffes per cm² (in uitzonderlijke omstandigheden 70 tot 100 per cm²). De beoogde densiteit hangt af van de wensen van de patiënt, de natuurlijke densiteit, de plaats van het receptorgebied, de kleur en de kwaliteit van het haar.
 • Wanneer beginnen de geïmplanteerde grafts te groeien?
  De grafts beginnen te groeien 2 tot 3 maanden na de ingreep.
 • Waarom biedt Hairtransplant & Cosmetics enkel FUE aan?
  Hairtransplant & Cosmetics wenst zich uitsluitend te specialiseren in FUE als weinig invasieve en succesvolle haartransplantatietechniek. Dit biedt de artsen de mogelijkheid om hun expertise nog te verhogen. De artsen menen dat de FUE een volwaardige haartransplantatietechniek is naast de FUT of stripmethode zelfs voor grote sessies. Sommige patiënten komen echter niet in aanmerking voor FUE. Zij zullen worden doorverwezen naar collega’s gespecialiseerd in andere haartransplantatietechnieken.
 • Wanneer kan men na een FUE-ingreep opnieuw beginnen werken?
  Daags nadien (indien donorgebied en receptorgebied met de andere haren kunnen bedekt worden), maar de meeste mensen stellen dat het 10 à 14 dagen duurt vooraleer de ingreep niet teveel meer opvalt (genezen donorgebied, korsten in receptorgebied verdwenen en haren in de geschoren zones voldoende bijgegroeid).
Jonge vrouw met een mooie heldere blik

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR LA CHIRURGIE DES PAUPIÈRES CHEZ HAIRTRACO, SUR NOS AUTRES TRAITEMENTS OU PRENDRE RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT ?

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER.

bottom of page