RIMPELCORRECTIE

SPIERONTSPANNER

De spierontspanner is een geneesmiddel en blokkeert de prikkeloverdracht van de zenuwen naar de spieren. Hierdoor vermindert de overactiviteit van de spieren waardoor deze zich ontspannen. Wanneer het  product wordt ingespoten in de huid, werkt het in op de zweetkliertjes om de zweetproductie te verminderen.

Het product wordt aangeboden als een wit poeder in een injectieflacon van doorschijnend glas.

Vóór injectie moet het  product worden opgelost in een steriele zoutoplossing (2,5 ml voor behandeling van het gelaat, 4 ml voor overmatig zweten.

Zowel mannen als vrouwen komen in aanmerking. Onze patiëntenpopulatie bestaat uit ongeveer 10% mannen en 90 vrouwen. De meeste patiënten zijn tussen 35 en 70 jaar. Aangezien het  product (botuline toxine) ook preventief werkt, wordt het steeds vaker op jongere leeftijd toegediend.

De injecties worden toegediend via een zeer fijn naaldje, waardoor deze ingreep vrijwel pijnloos is.

De snelheid van werking hangt af  van de te behandelen zone en verschilt ook van persoon tot persoon. Meestal begint het te werken na 4 dagen en heeft het een maximaal effect na 14 dagen.

De behandelingen geven geen blijvend resultaat. Het effect van een  behandeling houdt ongeveer 4 tot 6 maanden aan. Dit is afhankelijk van persoon tot persoon. Bij herhaling zal de  behandeling vaak langer aanhouden, omdat uw gelaatsspieren hebben geleerd zich te ontspannen.

Het eerste jaar raadt men aan de behandeling om de 4 maanden te herhalen om tot het beste en meest langdurige effect van de vervolgbehandelingen te komen. Als men stopt met de behandeling ziet het gelaat er weer uit als vóór de behandeling. De rimpels gaan zeker niet meer uitgesproken zijn.  Met de gehanteerde dosissen in Europa gaat de mimiek niet gewijzigd worden

Een behandeling kan dus zowel in de zomer als in de winter worden toegediend. Soms kan echter een blauw plekje ontstaan door de naaldprik. In dat geval dient u gedurende enkele dagen zon of zonnebank te mijden.

Het gebruik van het  product is af te raden:

  • als u zwanger bent of borstvoeding geeft
  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor botuline toxine type A of voor één van de andere bestanddelen van het Botox ® product
  • als u een infectie heeft op de voorgestelde injectieplaats
  • als u een zeldzame spierziekte heeft (myasthenia gravis of het syndroom van Eaton-Lambert)
  • als u een zeldzame zenuwaandoening hebt (amyotrofische laterale sclerose of motorische neuropathie)

Wisselwerking met andere medicatie? U dient op te letten met hoge dosis vitamine C en E, en bloedverdunnende medicatie. Inname hiervan dient te worden stopgezet 1 week vóór de behandeling. De dag na de ingreep mogen ze terug worden ingenomen. Vertel uw arts als u antibiotica (voor behandeling van infecties) of spierontspannende middelen gebruikt. Sommige van deze geneesmiddelen kunnen het effect van het  product versterken.

De bijwerkingen van een behandeling? Zoals bij elke inspuiting kan er gedurende enkele dagen een blauwe plek of een pijnlijke plek ontstaan op de plaats van de injectie.

Omdat het product een eiwit is, is er een kleine kans dat er vage griepachtige symptomen optreden (hoofdpijn, vermoeidheid, lichte koorts, zwelling van het gelaat, duizeligheid, huiduitslag, spierpijn, ...). Deze verdwijnen echter spontaan binnen een paar dagen. Zeer zelden wordt een lichtjes afhangend ooglid gerapporteerd. Dit verdwijnt na 1 tot 3 maanden. Een infectie komt slechts uiterst zelden voor

Zelden ontstaat een asymmetrie in de mimiek. Dit verdwijnt na enkele maanden, en kan in de meeste gevallen gecorrigeerd worden.

Deze effecten zijn zeer occasioneel, en geven nooit problemen op lange termijn. Neem contact op met uw arts wanneer dergelijke bijwerkingen vervelend worden of wanneer u andere bijwerkingen opmerkt waarvan u denkt dat die door de behandeling zouden kunnen zijn veroorzaakt.

Combinatie met fillers in een zelfde zone is perfect mogelijk maar niet in een zelfde tijd. Men wacht best twee weken.